(1)
Sorensen, D. Tokenized Carbon Credits. ledger 2023, 8.